[ชุดรวม] ZBrush Tutorial Collections | 3DMotive, Gumroad, Lynda, Digital Tutos and etc. |


ZBrush
Signature features in ZBrush 4R7 include: ArrayMesh, NanoMesh and ZModeler with QMesh. All of these features are useful throughout the creative process, from initial creation of your model to beautifying your artwork. They allow you to stay within ZBrush for more of your workflow, doing things that were either impractical or even outright impossible to accomplish before now.

Beyond its feature set, the core of ZBrush is being reworked and 4R7 will be the first version of ZBrush that is released with optional 64-bit support.3 This will allow you to fully harness your machine’s computing power, not only allowing for higher polygon counts but also making it possible for you the artist to create more art in less time!


Lynda - ZBrush , (Update Post 13-Mar-2015)
1. Lynda - 3D Printing with ZBrush
2. Lynda - Modeling a Female Android in ZBrush
3. Lynda - Sculpting Portraits in ZBrush


3DMotive - ZBrush : 1 , (Update Pose 14-Mar-2015)
01. 3DMotive - Introduction to Fibremesh in ZBrush Volume 1
02. 3DMotive - Introduction to Fibremesh in ZBrush Volume 2
03. 3DMotive - Introduction to Fibremesh in ZBrush Volume 3
04. 3DMotive - Introduction to ZBrush Vol 1
05. 3DMotive - Introduction to ZBrush Vol 2
06. 3DMotive - Introduction to ZBrush Vol 3
07. 3Dmotive - Monster Sculpt Cthulu Volume 1
08. 3Dmotive - Monster Sculpt Cthulu Volume 2
09. 3Dmotive - Monster Sculpt Cthulu Volume 3
10. 3DMotive - Monster Sculpting Series Elder Thing Volume 1
11. 3DMotive - Monster Sculpting Series Elder Thing Volume 2
12. 3DMotive - Monster Sculpting Series Elder Thing Volume 3
13. 3DMotive - Monster Sculpting Series Elder Thing Volume 4
14. 3Dmotive - Monster Sculpt Tsathoggua Volume 1
15. 3DMotive - Monster Sculpt Tsathoggua Volume 2
16. 3DMotive - Monster Sculpt Tsathoggua Volume 3
17. 3DMotive - Monster Sculpt Tsathoggua Volume 4


3DMotive - ZBrush : 2 , (Update Pose 14-Mar-2015)
01. 3DMotive - Orc Body ZBrush Series Vol 1
02. 3DMotive - Orc Body ZBrush Series Vol 2
03. 3DMotive - Orc Body ZBrush Series Vol 3
04. 3DMotive - Orc Body ZBrush Series Vol 4
05. 3DMotive - Orc Body ZBrush Series Vol 5
06. 3DMotive - Orc Head in Zbrush vol.1
07. 3DMotive - Orc Head in Zbrush vol.2
08. 3DMotive - Orc Head in Zbrush vol.3
09. 3DMotive - Orc Head in Zbrush vol.4
10. 3DMotive - Orc Head in Zbrush vol.5
11. 3DMotive - Organic Polypainting in ZBrush Volume 1
12. 3DMotive - Organic Polypainting in ZBrush Volume 2
13. 3DMotive - Organic Polypainting in ZBrush Volume 3
14. 3DMotive - Sculpting Cloth in ZBrush Vol 1
15. 3DMotive - Stylized Character Modeling Volume 1
16. 3DMotive - Stylized Character Modeling Volume 2
17. 3DMotive - Stylized Character Modeling Volume 3


=======================================================================

css iframe position

======================================================================

http://www.buu-programs.blogspot.com/p/vip-zone.html

======================================================================

ท่านรู้ไหม แค่ท่านดีใจ ผมโครตมีความสุขอ่ะ

=======================================================================

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

- ท่านใดที่เคยแสดงความเห็นก่อนหน้านี้และพวกผมไม่ได้ตอบให้ขออภัยด้วยนะครับ..มันมองไม่เห็นจริงๆ
- ท่านสามารถไปโพสบอกย้อนหลังได้ที่หน้า Page: Facebook นะครับ เราจะแก้ไขให้ทันที
- หากท่านพบเห็นลิ้งเสีย หรือ เราแปะลิ้งผิด ให้ท่านแจ้งที่หน้า Page : Facebook ได้ทันที เราจะเร่งแก้ไขให้ไวที่สุดครับ
• Facebook : https://www.facebook.com/buuprograms