[VIP] IBM SPSS Statistics v22 (x32,x64) | วิเคราะห์สติถิ - คนเรียกร้องกันเยอะจัดให้ละ


อ่านก่อน
SPSS เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ บริษัทจัดจำหน่าย SPSS ถูกซื้อโดย IBM เมื่อเดือนมิถุนายน 2552[1] และปัจจุบันใช้ชื่อบริษัทว่า "SPSS: An IBM Company"


SPSS เดิมชื่อว่า "Statistical Package for the Social Sciences" (ชุดโปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์) ออกเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2511 หลังจากถูกพัฒนาโดย Norman H. Nie และ C. Hadlai Hull Norman Nie ในขณะนั้นเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์ภาคบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์วิจัยที่ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก[2] SPSS เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติในสังคมศาสตร์ มันถูกใช้โดยนักวิจัยตลาด นักวิจัยสุขภาพ บริษัทสำรวจความคิดเห็น รัฐบาล นักวิจัยการศึกษา บริษัทการตลาด ฯลฯ คู่มือการใช้งาน SPSS ฉบับแรก (Nie, Bent & Hull, 1970) ถูกอธิบายว่าเป็นหนึ่งใน "หนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสาขาสังคมวิทยา"[3] นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว การจัดการข้อมูล (การเลือกกรณีศึกษา, การแปลงแฟ้ม, การสร้างข้อมูลสืบทอด) และการทำเอกสารข้อมูล (พจนานุกรมเมทาเดตาจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล) ก็เป็นความสามารถของซอฟต์แวร์รุ่นพื้นฐาน

Cr. wikipedia อิอิ

=======================================================================

http://buuvip-programs.blogspot.com/2014/09/vip-ibm-spss-statistics-v22-x32x64.html

======================================================================

http://www.buu-programs.blogspot.com/p/vip-zone.html

======================================================================

ท่านรู้ไหม แค่ท่านดีใจ ผมโครตมีความสุขอ่ะ

=======================================================================

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

- ท่านใดที่เคยแสดงความเห็นก่อนหน้านี้และพวกผมไม่ได้ตอบให้ขออภัยด้วยนะครับ..มันมองไม่เห็นจริงๆ
- ท่านสามารถไปโพสบอกย้อนหลังได้ที่หน้า Page: Facebook นะครับ เราจะแก้ไขให้ทันที
- หากท่านพบเห็นลิ้งเสีย หรือ เราแปะลิ้งผิด ให้ท่านแจ้งที่หน้า Page : Facebook ได้ทันที เราจะเร่งแก้ไขให้ไวที่สุดครับ
• Facebook : https://www.facebook.com/buuprograms